• Cena za zpracování účetnictví se odvozuje od jeho skutečné pracnosti.Ta se velmi liší podle konkrétních podmínek každé firmy, takže není možné stanovit žádné jednoduché vodítko.
  • Celkové náklady na účetnictví rovněž závisející na míře zapojení klientových pracovníků do procesu evidence prvotních dokladů (pokladní knihy, evidence faktur atd.), na požadovaných službách, technologii a periodicitě prací.
  • Vzhledem ke skutečnosti, že hlavní strategií naší firmy je individuální přístup ke každému zákazníkovi, rádi Vám zpracujeme nabídku našich služeb „na míru“ na základě údajů poskytnutých Vaší stranou. Základním podkladem pro vyhotovení této individuální nabídky služí Vámi doplněný formulář – dotazník. V případě potřeby Vám se všemi otázkami a problémy pomůže náš obchodní zástupce.