a) Zákaznické portfolio

1) Počet zákazníků se správou stálých agend velkého rozsahu  34
2) Počet zákazníků se stálou podporou IT  46
3) Počet zákazníků s podporou finančních komponent  60
4) Počet zákazníků se stálou a speciální archivací dokladů  56

b) Pojistná garance
Společnost je pojištěna proti škodám způsobeným klientům plněním do výše 5.000.000,- Kč.